IT-Matchmaker
by Trovarit
MENU
Buradasınız:

Seminer, Webiner ve Workshop

 "Yazılım ve süreçlerin mükemmel uyumu" sloganı ile Trovarit, 10 yılı aşkın bir süredir, kurumsal iş yazılımları seçim, değerlenlendirme, uygulama ve optimizasyonu alanlarında ürün bağımsız özelliği ile isim yapmıştır. Sunduğu seminer, webiner ve workshop'lar ile, sahip olduğu bu bilgi birikimini, ihiyacı olan kişi ya da şirketlere, periyodik olarak düzenlediği etkinliklerle aktarmaktadır.

Bu etkinliklerde, pazar araştırma sonuçları tablo ve grafik desteği ile aktarılmaktadır.

                                  Trovarit_Academy 

  Konular ve tarihler

 

  Son Kullanıcılar için Webiner  Danışmanlar için Webiner    Yazılım Sağlayıcılar için Webiner     

Hangi ERP size daha uygun?                     

13.8.2014 
11:00-11:45
Konuşmacı : Muharrem Gezer - Trovarit Türkiye
Hedef kitle : CEO, CFO, CTO,Proje Yöneticileri, Son kullanıcılar
Konu : ERP çözümlerinin değerlendirilmesi
ERP çözümlerinin, ilk yatırım, uygulama, bakım ve destek maliyetleri, lisanslama modelleri, modül ve fonksiyon özellikleri, yeni teknolojiler, sektör tecrübeleri, kullanıcı memnuniyetleri açısından grafik ve tablo desteği ile karşılaştırılması
                                                                                                

Yeni pazarlama ve satış kanalınız IT-Matchmaker 

25.8.2014 
11:00-11:45
Konuşmacı : Muharrem Gezer - Trovarit Türkiye
Hedef kitle : Yazılım üreticileri, Sağlayıcılar, İş ortakları
Konu : IT-Matchmaker üzerinden fırsat elde etme ve satış
Platform üzerinde yayınlanma, fırsat elde etme, tekliflendirme süreçleri ve iş birliğinin sağlayacağı faydalar
                                                                                                  

ERP Proje Yönetimi                     

27.8.2014 
11:00-11:45
Konuşmacı : Muharrem Gezer - Trovarit Türkiye
Hedef kitle : CEO, CFO, CTO,Proje yöneticileri, Son kullanıcılar
Konu : Başarılı ERP uygulamaları için proje yönetimi
Uygulama proje metodolojisi, proje ekibi, görev ve sorumluklar, proje planı, proje izleme ve kontrol, değişiklik yönetimi, risk yönetimi, eğitim planı, test senaryoları, canlıya geçiş, uygulama
                                                                                                 

İş birliği olanakları                     

3.9.2014 
11:00-11:45
Konuşmacı : Muharrem Gezer - Trovarit Türkiye
Hedef kitle : Danışmanlık şirketleri, Serbest danışmanlar
Konu : Trovarit şirket proflli, İş birliği olanakları
Trovarit'in 10 yılı aşkın Almanya merkezli 5 ülkedeki çalışmaları sonucu sahip olduğu tecrübe ve teknolojik araçların danışmanlık şirketler ve serbest danışmanlara sağlayacağı fayda ve ticari kazançlar
                                                                                                 

İşletmeniz ERP projesine ne kadar hazır?                     

17.9.2014 
11:00-11:45
Konuşmacı : Muharrem Gezer - Trovarit Türkiye
Hedef kitle : CEO, CFO, CTO, Şirket sahipleri, Yöneticiler
Konu : ERP projesi öncesi mevcut durum değerlendirme ve hazırlık
Mevcut durum analizi, süreç analizi, iyileştirme, yol haritası belirleme, bütçeleme, fazlandırma, eylem planları, proje ekibi ve yetkinlikleri, proje planı ve kontrol 
                                                                                                  

Profesyonel Yazılım Seçimi                    

1.10.2014 
11:00-11:45
Konuşmacı : Muharrem Gezer - Trovarit Türkiye
Hedef kitle : CEO, CFO, CTO,Proje Yöneticileri, Son kullanıcılar
Konu : Profesyonel yaklaşım ile yazılım seçim ve değerlendirme
Mevcut durum analizi, ihtiyaçlarının belirlenmesi, pazar araştırma, tekliflendirme, değerlendirme, kısa liste oluşturma, sağlayıcı sunumları, senaryo çalışmaları ve sunumlar, final seçim, sözleşme yönetimi, uygulama
                                                                                                 

ERP projelerinde Sözleşme Yönetimi                     

15.10.2014 
11:00-11:45
Konuşmacı : Muharrem Gezer - Trovarit Türkiye
Hedef kitle : CEO, CFO, CTO,Proje Yöneticileri 
Konu : ERP proje sözleşmelerinde dikkat edilmesi gereken konular ve riskler
Riskleri azaltmaya yönelik sözleşme maddelerinin belirlenmesi, detaylandırıması
                                                                                                 

Yeni pazarlama ve satış kanalınız IT-Matchmaker                     

22.10.2014 
11:00-11:45
Konuşmacı : Muharrem Gezer - Trovarit Türkiye
Hedef kitle : Yazılım üreticileri, Sağlayıcılar, İş ortakları
Konu : IT-Matchmaker üzerinden fırsat elde etme ve satış
Platform üzerinde yayınlanma, fırsat elde etme, tekliflendirme süreçleri ve iş birliğinin sağlayacağı faydalar
                                                                                                  

ERP Deneyimi 2014/2015 araştırma sonuçları                     

5.11.2014 
11:00-11:45
Konuşmacı : Muharrem Gezer - Trovarit Türkiye
Hedef kitle : CEO, CFO, CTO,Proje Yöneticileri, Son kullanıcılar
Konu : ERP Deneyimi - Kullanıcı memnuniyeti, faydaları ve beklentiler 2014/2015 sonuçlarının değerlendirilmesi
Trovarit ve çalışma ortaklarının 5 ülkede, 3000'e yakım proje arasında eş zamanlı gerçekleştirdiği araştırma çalışmasının genel sonuçları. Kullanıcılar çözümlerden ne derece memnun? Önem verdiği kriterler neler? Seçim ve uygulama süreçlerinde karşılaştıkları sorunlar. (Grafik ve tablolar ile sonuçlar)
                                                                                                 

ERP Proje Yönetimi                   

19.11.2014 
11:00-11:45
Konuşmacı : Muharrem Gezer - Trovarit Türkiye
Hedef kitle : CEO, CFO, CTO,Proje Yöneticileri, Son kullanıcılar
Konu : Başarılı ERP uygulamaları için proje yönetimi
ERP çözümlerinin, ilk yatırım, uygulama, bakım ve destek maliyetleri, lisanslama modelleri, modül ve fonksiyon özellikleri, yeni teknolojiler, sektör tecrübeleri, kullanıcı memnuniyetleri açısından grafik ve tablo desteği ile karşılaştırılması 
                                                                                                  

Şirketler için yazılım yol haritası - ERP Roadmap                

3.12.2014 
11:00-11:45
Konuşmacı : Muharrem Gezer - Trovarit Türkiye
Hedef kitle : CEO, CFO, CTO,Proje Yöneticileri, Son kullanıcılar
Konu : Kısa, orta ve uzun vade için şirketlerin yol haritası
Şirketlerin kısa, orta ve uzun vadede mevcut durum, teknolojik eğilimler, büyüme ve genişleme politikalarına dayalı olarak vizyon oluşturma, planlama, fazlandırma, eylemler, ilk yatırım ve toplam sahip olma maliyeti  
                                                                                                 

ERP Seçim ve Değerlendirmede önemli ipuçları                    

17.12.2014 
11:00-11:45
Konuşmacı : Muharrem Gezer - Trovarit Türkiye
Hedef kitle : CEO, CFO, CTO,Proje Yöneticileri, Son kullanıcılar
Konu : ERP seçim ve değerlendirme aşamalarında dikkat edilmesi gereken konular
Şirket profiline ve sektöre uygun çözümün kriterlerinin belirlenmesi, pazardaki çözümlere genel bakış, ön seçim ve değerlendirme, sunumlar, senaryo hazırlıkları, final seçim 
                                                                                                 
Yazılım Arama
Nasıl çalışır?
Webinars
Ürünler
IT-Matchmaker® infopackage
IT-Matchmaker® roadmap
IT-Matchmaker® quicksearch
IT-Matchmaker® compact
IT-Matchmaker® professional
IT-Matchmaker® Top20 Report
IT-Matchmaker® project
IT-Matchmaking
Profesyonel Yazılım Seçimi
İhtiyaç Belirleme Şablonu
Tekliflendirme
Başarı Hikayeleri - Referanslar
Hizmetler
Katılım
Fiyatlar & Şartlar
Hakkımızda
İletişim
Yasal Bilgiler ve Uyarılar
Makaleler, Raporlar