IT-Matchmaker
by Trovarit
MENU
Buradasınız:

Hızlı ve Güvenli Yazılım Seçimi 

Yazılım projeleri, şirketler için genellikle zorlu süreçleri içeren bir yapıdadır: Bu projelerle beraber gelen bir takım kurallar ya da prosedürler, işletmelerin mevcut iş süreç ve organizasyonel yapısında değişikliklere neden olur. Çalışanların yazılım projelerindeki tecrübe eksikliği, süreç içerisinde çoğu zaman endişelere, direnç göstermeye ve başarılı uygulama hedeflerine ulaşmada risklere yol açar. 

İyi oluşturulmuş prosedürler ve yaklaşım, projenin başarısında çok önemli rol oynamaktadır. Ayrıcayeni bir iş yazılım projesine hazırlık, seçim ve değerlendirme süreci,  şirketler için dikkate değer yatırım maliyeti doğurur. 

Uzun yıllardır edindiğimiz tecrübeler şunu göstermiştir ki, aşağıda görülen sekiz adım, büyüklüğü ne olursa olsun, şirketlerin bu süreci, daha hızlı, güvenli ve daha az maliyetli yürütmelerini sağlamakta ve olası risklere karşı korumaktadır:

Adım 1: Proje başlangıç
Adım 2: Hazırlık
 • Fonksiyonel, teknik ve destek ihtiyaçlarının gözden geçirilmesi ve netleştirilmesi 
 • Kapsamlı pazar araştırma (potensiyel yazılım sağlayıcılar ve çözümler).
 • Plan ve bütçenin oluşturulması.
 • Fuar, Internet ya da medyadan pazar bilgilerinin toplanması
 • IT-Matchmaker Pazar Analizi 
Adım 3: Süreç Analizi Adım 4: İhtiyaçların Belirlenmesi
 • Mevcut organizasyon yapısı ve süreçlerin kayıt altına alınması 
 • Zayıf noktaların ve etkilerinin belirlenmesi 
 • Gerekli ise yeniden organizasyon yapısının oluşturulması 
 • Mümkün ise ilgili referans model ya da araçların (BPM) kullanılması .
 • Şirkete özel yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesi(fonksiyonel, teknik)
 • Seçim ve değerlendirme sonrasında hazırlanacak sözleşmenin bir eki olacak detaylı ihtiyaç kriterlerinin kayıt altına alınması
 • 3500 kriterden oluşan hazır şablon kullanımı
Adım 5: Pazar Analizi
Adım 6: Ön Seçim
 • IT-Matchmaker'ın yapısal formatında ihtiyaçlara en uygun yazılım çözümünün belirlenmesi  
 • 8-15 yazılımdan oluşan kısa listenin yaratılması 
 • Kısa listede yer alan çözümlere ait ön maliyet bilgilerinin elde edilmesi 
 • IT-Matchmaker Toolbox ile maliyetlerin detaylı analizi
 • Yazılım sağlayıcı şirketlerin referansları 
 • Kısa listeyi 2-3 yazılım çözümüne indirgeme 
Adım 7: Final Seçim
Adım 8: Sözleşme Görüşmeleri 
 • İhtiyaç listesindeki kriterleri içeren test senaryolarının yaratılması 
 • Senaryolara dayalı alınan sunumların değerlendirilmesi 
 • Değerlendirme sonuçlarının analizi ve belgelenmesi 
 • En uygun çözümün belirlenmesi 
 • İhtiyaç belirleme şablonunu gözden geçirme 
 • Geliştirme ve veri aktarım gibi süreçleri belirleme 
 • Detaylı uygulama ve eğitim planlama 
Yazılım Arama
Nasıl çalışır?
Webinars
Ürünler
IT-Matchmaker® infopackage
IT-Matchmaker® roadmap
IT-Matchmaker® quicksearch
IT-Matchmaker® compact
IT-Matchmaker® professional
IT-Matchmaker® Top20 Report
IT-Matchmaker® project
IT-Matchmaking
Profesyonel Yazılım Seçimi
İhtiyaç Belirleme Şablonu
Tekliflendirme
Başarı Hikayeleri - Referanslar
Hizmetler
Katılım
Fiyatlar & Şartlar
Hakkımızda
İletişim
Yasal Bilgiler ve Uyarılar
Makaleler, Raporlar